Austria Schulnetzwerk

Kurrikula e lendes ne vite

A Lëndë të përgjithshme të detyruara 6. 7. 8. 9./1. 2. 3. 4. 5.
1. Gjuhë Shqipe/letërsi shqipe 5 5 5 5 4 4 2 2
2. Gjermanisht dhe komunikim 3 8 8 6 6 5 5 3
3. Anglisht 3 3 3 3 3 2 2 2
4. Gjeografi 1 2 2 1 2
5. Histori 1 2 2 1 2
6. Ekonomi dhe e drejtë 2 2
7. Edukim fizik 3 2 2 2 2 2 1
8. Matematikë e zbatuar 4 4 4 4 3 4 4 4
9. Shkenca (Biologji, Fizikë, Kimi) 2 4 5 3 2 1
10. Edukim qytetar 1 1 1 1
11. Edukim muzikor 1 1 1

B1 Lënde teknike me detyrim 6. 7. 8. 9./1. 2. 3. 4. 5.
12. Programim 3 3 4 4
13. Projekte të teknikës së informacionit 2 4 5 5
14. Sisteme informacioni 2 2 3
15. Teknikë sistemi 2 2 3 4 5 4
16. Teknika e mediave 2 2 2
17. Teknikë rrjeti 2 5 1
18. Praktikë kompjuteri 4 4
B2 Lëndë teknike me detyrim 6. 7. 8. 9./1. 2. 3. 4. 5.
19. Fokusi i arsimit 8 12

C Ushtrime të detyruara 6. 7. 8. 9./1. 2. 3. 4. 5.
20. Kompetencë sociale dhe personale “Karriera” 2
21. Praktikë e detyruar min. 8 javë gjatë pushmeve jo në vitin e 5.të

D Shuma klasat plani mësimor HTL Shkodër – (përfshirë fokusin e arsimit) 6. 7. 8. 9./1. 2. 3. 4. 5.
Summe klasat 30 34 36 37 38 38 38 39

E Lëndë me zgjedhje në HTL Shkodër 6. 7. 8. 9./1. 2. 3. 4. 5.
Biologji 3 3
Kimi 3 3
Fizikë 3 3
Matematikë 2 2
CISCO 2 2

© 2018 Österreichische Schule Shkodra “Peter Mahringer”