Austria Schulnetzwerk

Financimi

Shkolla Austriake financohet nga Ministria e Arsimit e Austrisë dhe nga prindërit e nxënësve. Tarifat e pagesave të mëposhtme nga prindërit apo nxënësit e nxënëset përcaktohen çdo vit tek statutet.

  • Tarifë regjistrimi duke filluar nga viti shkollor 2024/2025: ALL 5000,-
  • Mjete mësimore (vjetore): varet nga shpenzimet përkatëse
  • Pagesa e shkollës duke filluar nga viti shkollor 2024/2025: 125.000 LEK në vit

Pagesat e shkollës dhe pagesat e tjera vendosen nga Këshilli i Fondacionit.

Në situata të veçanta, prindërit mund të bëjnë kërkesë tek drejtorisë e shkollës për shtyrjen e afatit të pagesës. Vendimi për shqyrtimin e kërkesës në lidhje me pranimin e saj dhe/apo afatin e shtyrjes së pagesës merret nga drejtoria e shkollës.

Përveç kësaj, ekziston mundësia e kërkesës për bursë.

© 2018 Österreichische Schule Shkodra “Peter Mahringer”