Austria Schulnetzwerk

Pagesa shkollore

Pagesa shkollore financohet nga Ministria e Arsimit dhe nga prindërit e nxënësve. Pagesa e mëposhtme për prindërit ose pikërisht për nxënësit janë vendosur në statut nga Këshilli i Fondacionit.

Tarifë rregjistrimi (për herë të parë) : EUR 60,-
Mjete mësimore (vjetore): varet nga shpenzimet përkatëse
Pagesa e shkollës: 860 EUR në vit
Pagesat e Shkollës dhe pagesat e tjera vendosen nga Këshilli i Fondacionit.

Në situata të veçanta prindërit duhet t’i bëjnë kërkesë Drejtorisë së Shkollës për shtyrjen e afatit të pagesës. Vendimi për shqyrtimin e një kërkese të tillë, pa dyshim do të bëhet nga vetë Drejtoria e Shkollës.

Përveç kësaj ekziston mundësia e kërkësës për bursë.

© 2018 Österreichische Schule Shkodra “Peter Mahringer”